Centrum de Middenweg is opgericht in 2013 voor en door moslims van allerlei achtergronden en pluimage. De term Middenweg is met zorg uitgekozen en doelt op onderlinge verdraagzaamheid en inclusiviteit; het tegenovergestelde dus van extremisme en exclusiviteit.

Het doel van het Centrum is onder andere op een laagdrempelige manier informatie verstrekken over de islam aan iedereen die daar iets over wil weten, om professionele of persoonlijke redenen, moslim of niet, bekeerling of terugkeerling, praktiserend of niet, ongeacht haar of zijn nationaliteit, achtergrond, politieke voorkeur, stroming, leeftijd en wat zoal meer.

Het Centrum wil een tweede thuis zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die zich thuis voelt bij onze visie en missie, waarbinnen de volgende zes kernwaarden leidend zijn:

1. Laagdrempeligheid
2. Eerlijkheid
3. Respect
4. Professionaliteit
5. Geduld
6. Solidariteit

Op het centrum worden allerlei activiteiten georganiseerd, zowel structureel als incidenteel. Een greep hieruit: Salaat Jumua, Arabische lessen voor vrouwen en kinderen, tafsierlessen, vrouwenavonden, conferenties, lezingen, meidenclub, uitjes, begeleiding van bekeerlingen, cursussen, benefieten, bazars enzovoort. Natuurlijk worden de Ramadan en de feesten uitgebreid samen beleefd. Tijdens de maand Ramadan kan men elke avond op het centrum terecht voor een gezamenlijke iftar.

Op het Centrum is ook een hele actieve groep jongeren actief, het Dawahteam, die zich bezighoudt met het verspreiden van informatie over de islam aan mensen die normaal gesproken niet zo snel bereikt worden. Zij gaan daarvoor de straat op of staan op markten met folders over de islam en gaan gesprekken aan met passanten.

Af en toe worden er bijeenkomsten georganiseerd met ouders van bekeerlingen of buurtbewoners.

De lokalen zijn ook af te huren door externe partners die cursussen willen komen verzorgen of door mensen die een (halal) feestje te vieren hebben (bruiloft, `Aqieqa enz.).

Het Centrum wordt regelmatig bezocht door scholen of opleidingsinstituten en ook de media weet ons te vinden.