(interpretatie van de betekenis)

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de lieden van het Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn begaan zware zonden.

Al-Anbiya vers 110 Koran

Ons dawah team houdt zich bezig met het verkondigen van de islam. Wij gaan onder andere de straat en stellen ons beschikbaar voor algemene vragen die men heeft over de islam. Ons dawah team bestaat uit veel vrijwilligers die het werk verrichten omwille van de tevredenheid van Allah swt. Verder werkt ons team samen met IERA, een dawah organisatie uit Engeland.

Wij verspreiden informatie over Islam in de vorm van gratis folders en Korans, maar ook boekjes met de onderwerpen ‘de hidjab’, ‘de rechten van de mens in de islam’, ‘islam in het algemeen’, ‘De rechten van de vrouw in de islam’ en nog veel meer.

Waarom verrichten wij dawah?

De antwoord ligt in Koran namelijk:

(interpretatie van de betekenis)

Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.’

Surah an-Nahl vers 125 Koran

Dawah verrichten is essentieel, dit is een verantwoordelijkheid van de Islamitische gemeenschap.

Wil jij je ook aansluiten bij ons dawah team, of wil je ons dawah team financieel helpen stuur dan een mail naar [email protected]