Visie en missie

De Visie van de Middenweg is:

Persoonlijke groei van onze bezoekers op de weg van Allah (swA) is ons ultieme doel. Vertrekpunt is het innerlijk.

We organiseren activiteiten die leiden tot meer kennis en kunde en inzichten, die leiden tot bewuster gedrag en een sterker geloof.

De Missie van de Middenweg is:

Vanuit het Centrum de Middenweg werken we met een netwerk van mensen (bestuur en andere vrijwilligers) aan onze visie.

In ons Centrum staat de deur letterlijk zo vaak mogelijk open voor iedereen die wil binnenkomen. We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen met diverse onderwerpen.

Zes kernwaarden zijn leidend bij al ons handelen

Dat zijn:

  1. Laagdrempeligheid;
  2. Eerlijkheid;
  3. Respect;
  4. Professionaliteit;
  5. Geduld;
  6. Solidariteit

Wat het team en de bezoekers van het Centrum bindt is Islam. Hier komen mensen van allerlei etnische en culturele achtergronden samen. We communiceren helder, duidelijk en overwegend in het Nederlands.

We gaan respectvol om met verschillende meningen en geloofsovertuigingen.